Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

VA-planering

Gävle kommun och Gästrike Vattens VA-planering syftar till att möjliggöra en långsiktig planering av dricksvatten, spillvatten- och dagvatten samt att skapa en hållbar utveckling av vatten- och avloppsförsörjning i kommunen.

VA-planeringen sträcker sig till år 2030 med utsikt mot år 2050 och innehåller:

  1. VA-översikten utgör ett underlag som informerar om omvärldsfaktorer, förutsättningar, nuläge samt framtida utvecklingar.
  2. VA-Strategin beskriver de prioriteringsgrunder, strategiska vägval och konsekvenser som ligger till grund för kommande VA-plan.
  3. VA- planen omsätter de beslutade vägvalen och prioriteringarna till handlings- och åtgärdsplaner. VA-planen beslutades i kommunfullmäktige 20 juni 2016.

Vilka projekt är på gång?

23 maj 2016 beslutade kommunfullmäktige att godkänna den reviderade Utbyggnads- och anslutningsplanen. Planen beskriver de områden inom Gävle kommun som ska prioriteras fram till år 2022. Planen grundar sig i de krav som finns från lagstiftningen (2006:412)  att utöka verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Klicka på följande områden för mer information:

Utöver de sex områdena planeras även utredningar för andra prioriterade omvandlingsområden. Dessa är:

  • Sikvik och Hakudden, utredning 2016
  • Mårdäng utredning 2017
  • Furuvik, utredning 2017
  • Axmar, utredning 2018

Ordlista

Vissa ord kan behövas förklaras närmare. Gå till vår ordlista för att läsa om olika ord med förklaringar som ofta förekommer i vatten- och avloppsfrågor.

Informationstillfällen

Under arbetets gång kommer varje berört område informeras via öppna möten.

Kontakt

Samhällsbyggnad Gävle
tel. 026-17 80 00 eller samhallsbyggnad@gavle.se

Gästrike Vatten
tel. 020-37 93 00 eller info@gastrikevatten.se

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-09-08

Få svar på dina frågor om planerade VA-projekt

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om planerade VA-projekt. Frågor och svar


Översiktskartan beskriver de områden där kommande VA-arbeten planeras. Klicka för att förstora kartan.