Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Livsmedel och hälsa

Gävle kommun kontrollerar regelbundet verksamheter och anläggningar där livsmedel hanteras och säljs. Bland annat kontrolleras industrier, butiker, restauranger, torg- och gatuhandel. Det finns krav på dig som företagare i livsmedelsbranschen att registrera din verksamhet och bedriva egenkontroll.

Du som privatperson kan göra mycket för att hantera din mat säkrare i hemmet. Tips och råd har bland annat tagits fram av Livsmedelsverket, Konsumentverket, Livsmedelssverige, Astma- och allergiförbundet och Jordbruksverket.

Gävle kommun arbetar även med hälsoskyddsfrågor som rör inomhusmiljöproblem (till exempel buller, fukt, mögel, radon, lukter och legionella), enskilda avloppsanläggningar, luft- och vattenkvalitet, strålning samt djurhållning inom detaljplanelagt område.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-01-03

Årets cesiumhalter

Provtagningarna 2011 visar på mycket låga halter i lingon och blåbär. Halterna i gul kantarell är högre men ligger långt under gällande gränsvärde. Ta del av resultatet