Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Järvsta 16:20 m.fl. Mårtsbovägen 5

Järvsta 16:20

Detaljplan för bostäder

Granskningstid
4 mars 2019 till 25 mars 2019

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att planlägga för nya bostäder intill befintligt bostadsområde i Järvsta med en enskild anslutningsgata från Mårtsbovägen. Detaljplanen tar hänsyn till skyddsavstånd till kraftledningen söder om området och trafikbuller från Mårtsbovägen.

Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande (plan- och bygglagen 5 kap 6§).

Lämna synpunkter
Ni har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under granskningstiden 4 mars 2019 till 25 mars 2019. Synpunkterna på förslaget ska vara kommunen skriftligen tillhanda senast sista granskningsdag.

Lämna eventuella synpunkter i e-tjänsten Lämna synpunkter på detaljplan. 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2019-03-04

Lämna synpunkter

Lämna synpunkter på detaljplanen via e-tjänsten Till e-tjänsten

Kontaktperson
Emma Olofsson
Telefon 026-17 83 21
E-post emma.olofsson@gavle.se