Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Harkskär: Del av Varva 3:1 m.fl. Brusängsvägen/Lilluddsvägen

Del av Varva 3:1

Detaljplan för bostadsändamål

Samrådstid
8 januari 2019 till 29 januari 2019

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 26 nya villatomter i Harkskär enligt intentionerna i översiktsplanen för Norrlandet.

Samrådsmöte
Den 10 januari kl 18:00 – 19:00 kommer ett samrådsmöte att äga rum i Fyrbåken, Böna Hembygdsförenings Bygdegård, Utvalnäsvägen 11, där ni är välkomna att delta. Syftet med samrådsmötet är att få in synpunkter och lokalkunskap från Er som bor i området samt att informera Er om förslaget till ny detaljplan. Både politiker, tjänstemän och exploatör kommer att finnas på plats. Välkommen!

Efter samrådet kommer detaljplanen att göras klar därefter kommer ni få underrättelse om hur den slutliga detaljplanen kommer att se ut innan beslut kommer att fattas av politi-kerna i Samhällsbyggnadsnämnden att anta detaljplanen.

Lämna synpunkter
Lämna eventuella synpunkter under samrådstiden i e-tjänsten Lämna synpunkter på detaljplan. 

Synpunkterna på förslaget ska vara kommunen skriftligen tillhanda senast sista samrådsdagen.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2019-01-07

Lämna synpunkter

Synpunkter på detaljplan via e-tjänsten Till e-tjänsten

Kontaktperson
Petter Jonegård
Telefon 026-17 83 32
E-.post petter.jonegard@gavle.se