Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Åsbyggeby 8:40, Åsbyggeby sågverk

Åsbyggeby 8:40

Detaljplan för bostadsändamål

Samrådstid
29 oktober 2018 till 19 november 2018

Beskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med bebyggelse av mestadels
friliggande villor med möjlighet att delvis uppföra annan typ av bostadsbebyggelse, exempelvis
parhus, radhus eller mindre flerfamiljsbostäder. Strukturen i området ska samspela med den
lantliga bymiljön i omgivningen.

Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, 6 § femte stycket
i plan- och bygglagen (2010:900). 

Lämna synpunkter
Ni har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden 29 oktober 2018 till 19 november 2018. Synpunkterna på förslaget ska vara kommunen skriftligen tillhanda senast sista samrådsdag.

Lämna eventuella synpunkter i e-tjänsten Lämna synpunkter på detaljplan Åsbyggeby sågverk. 

Se planförslaget i 3D

Du kan se planförslaget i 3D, där kan du vrida och vända och se hur det kan komma att se ut på platsen. Titta i karttjänsten genom att klicka på bilden nedan:

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-10-26

Lämna synpunkter

Lämna synpunkter på detaljplanen via e-tjänsten Till e-tjänsten

Kontaktperson
Kevin Engberg
Telefon 026-17 83 86
E-post kevin.engberg@gavle.se