Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Detaljplaner

Här hittar du detaljplaner och planprogram som är under arbete. Du kan se vilken fas arbetet är i och hur du kan påverka.

Detaljplaner som vunnit laga kraft under det senaste kalenderåret hittar du i Planarkivet.

Sök detaljplan

Program för detaljplan


Detaljplaner som är eller nyligen varit på samråd


Detaljplaner som är eller nyligen varit på granskning


Antagna detaljplaner från senaste nämndsmötet


Överklagade detaljplaner

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2018-06-08