Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Värmepumpar

När du ska installera en värmepump för exempelvis bergvärme eller jordvärme finns risk att närmiljön påverkas. Därför måste du söka tillstånd för installationen hos Samhällsbyggnad Gävle.

Ansökan om tillstånd för installation av en värmepumpsanläggning görs på en särskild blankett som du hittar till höger på sidan. För handläggning av värmepumpsärenden tar Samhällsbyggnad Gävle en avgift som motsvarar tre timmars tillsynsarbete (timavgift 2017 är 1 050 kr). 

Närmiljön kan påverkas

Värmepumpar tillvaratar värme från berg, jord, grund- och ytvatten och leder till en minskad förbrukning av olja och annan icke-förnyelsebar energi. Installationen av en värmepump kan dock påverka närmiljön negativt och därför ställer tillsynsmyndigheten krav på bland annat skyddsavstånd till vattentäkter.

Uppgifter i blanketten

För att handläggningen ska gå så snabbt som möljligt krävs att blanketten är komplett ifylld. Det är bland annat obligatorisk att lämna in en skiss där det framgår hur den planerade värmepumpen ska placeras - avstånd till grannar, dricksvattenbrunnar och liknande ska redovisas.

Handläggningsprocessen

Innan du skickar in din ansökan kan det vara bra ta del av handläggningsprocessen. Nedan finner du information om hur handläggningen går till, vad det kostar och hur lång tid det tar. Du får även veta vad du behöver bidra med och vilken service vi erbjuder.
Värmepumpanläggning - så fungerar det

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-16