Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Marklov

Om du ska schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka marklov. Då prövas om åtgärden är lämplig, till exempel med avseende på områdets karaktär eller om den är en olägenhet för andra.

Marklovsprocessen

Innan du ansöker om marklov kan det vara bra att ta del av marklovsprocessen. Där kan du se vad som händer med ett ärende från förberedelser och ansökan hela vägen till slutsamråd och slutbesked.

När behöver du marklov?

Om du behöver marklov eller inte beror på var åtgärden utförs och omfattningen. Det krävs oftare marklov inom detaljplanelagt område än utanför. Under Behövs marklov får du veta när du måste ansöka om lov.

Ansök om marklov

Under Så här ansöker du om marklov kan du läsa hur du går tillväga för att ansöka om marklov.

 

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-05-02