Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss aktuell information bor fortfarande här men om du söker efter information och inte blivit hänvisad hit ska du istället använda www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakta kundtjänst på 026-17 80 00.

Bygglov och andra lov

Det kan vara svårt att veta vilka lov, tillstånd och anmälningar som behövs när du ska genomföra ett byggprojekt eller kanske riva en byggnad.

Bygglov

När du ska bygga behöver du oftast ansöka om bygglov. Bygglovet innebär att kommunen bland annat prövar om ditt projekt stämmer överens med omgivningen och gällande detaljplan.

Marklov

Om du ska schakta eller fylla upp mark kan du behöva söka marklov. Marklov krävs bland annat för att schakta eller fylla upp marken inom detaljplanerade områden, om höjdläget ändras mer än cirka 50 cm.

Rivningslov

Om du ska riva, flytta eller montera ned en byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov. Det gäller till exempel om du ska riva en byggnad eller del av en byggnad inom detaljplanerat område.

Anmälningspliktiga åtgärder

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring som inte kräver lov, men som du ändå är skyldig att anmäla till kommunen. Exempel på sådana åtgärder är att installera en eldstad eller ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen påverkas avsevärt. Även s.k. Attefallsåtgärder är anmälanpliktiga.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-06-07

Förtydligande om nya bygglovsregler gällande Attefallsåtgärder

Från 2 juli gäller nya byggregler för en- och tvåbostadshus. Klicka här för mer information.