Vi har bytt webbplats och du besöker nu vår gamla webb. Viss information bor fortfarande här men när du söker efter information ska du istället göra det på  www.gavle.se. Om du har några frågor vänligen kontakt kundtjänst på 026-17 80 00.

Du är här: 

Bygglov, tillstånd, fastighet/lantmäteri

Bygglov, tillstånd, fastighet/lantmäteri

Gävle kommuns vilja är att långsiktigt skapa och behålla ett trivsamt boende med god boendemiljö som passar alla.

Till vänster i menyn hittar du information om lov, tillstånd och anmälningar som krävs då du ska bygga om, bygga nytt, bygga till eller riva. Där kan du också läsa mer om förhandsbesked och ovårdade tomter. Markarbeten kan också kräva tillstånd. Gävle kommuns förvaltning Samhällsbyggnad Gävle hanterar de flesta ärenden på området.

Ansvaret för lantmäteriförrättningar och fastighetsregistret har lantmäterimyndigheten i Gävle kommun. Där handläggs ärenden gällande förändringar av fastigheter exempelvis avstyckningar, fastighetsregleringar, gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter.

Tipsa andra om den här sidan

Senast granskad 2017-08-22