Kontakt

Aktörerna i Å-Draget styr själva sina arrangemang och aktiviteter, kontakta respektive arrangör vid frågor kring deras aktiviteter. Kultur & fritid – Gävle kommun ansvarar för marknadsföringen och för genomförandet samarbetar kultur- och fritidsförvaltningen med Samhällsbyggnad, Näringsliv & arbetsmarknad och Kommunledningskontoret inom Gävle kommun.

För nyheter och information kring Å-draget följ Gävle stad på Facebook.

Lena ModinLena Hernandez Modin
Projektsamordnare
Kultur & fritid
Gävle kommun
Telefon 026-17 94 84
E-post lena.hernandez_modin@gavle.se